Działalność gospodarcza koszty

Czy zakładając działalność gospodarczą chciałbyś wiedzieć, jakie koszty poniesiesz w związku z jej prowadzeniem? Czy wiesz, jakiego rodzaju koszty będą stanowiły największą część wydatków?

Przewidzenie ich wysokości będzie niezwykle trudne, ale już w tej chwili możesz dowiedzieć się, jaką klasyfikację kosztów zaprowadzić w księgowości Twojego przedsiębiorstwa oraz jakiego ich podziału dokonać.

Zacznijmy od definicji czyli czym jest koszt?

Koszty to jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych wykorzystywanych w rachunkowości, która występuje w każdej jednostce gospodarczej i nie ma tutaj znaczenia rodzaj prowadzonej działalności przez jednostkę. Spotyka się wiele definicji kosztów, jednak najczęściej spotykana brzmi:

Koszty to wyrażone wartościowo (tzn. w jednostkach pieniężnych) celowe zużycie czynników produkcji, w tym zasobów materialnych i ludzkich oraz usług obcych, bądź niektóre wydatki powstałe w toku normalnej działalności jednostki.

Układ rodzajowy kosztów czyli ile i jakiego rodzaju koszty ponieśliśmy?

Stosowany w ewidencji i sprawozdawczości układ rodzajowy kosztów obejmuje:

 • zużycie materiałów i energii,
 • usługi obce,
 • podatki i opłaty,
 • wynagrodzenia,
 • świadczenia na rzecz pracowników,
 • amortyzację,
 • pozostałe koszty.

Układ funkcjonalny kosztów czyli gdzie właściwie powstał koszt?

Układ funkcjonalny dzieli koszty według miejsc powstawania kosztów.

1. koszty działalności podstawowej (produkcyjnej, handlowej, usługowej)- w wypadku działalności produkcyjnej na tym koncie księguje się bezpośrednie koszty związane z tą działalnością, obejmujące: zużycie materiałów bezpośrednich, wynagrodzenie pracowników bezpośrednio produkcyjnych, obróbkę obcą, koszt przygotowania nowej produkcji;

2. koszty wydziałowe - pośrednie koszty wytwarzania ponoszone na wydziałach produkcji podstawowej, obejmujące koszty amortyzacji i remontu maszyn, transportu wewnętrznego, zużytych narzędzi, oświetlenia, ogrzewania i utrzymania czystości wydziału,

3. koszty zarządu- wynagrodzenia kierownictwa firmy i ogólnego zarządu, koszty podróży służbowych, łączności, biurowe, reprezentacji i reklamy firmy, podatki i ubezpieczenia, koszty utrzymania magazynów, laboratoriów oraz służbowych samochodów osobowych;

4. koszty zakupu - związane bezpośrednio z zakupem materiałów jak np. załadunku i wyładunku, przewozu, ubezpieczenia w trakcie przewozu;

5. koszty sprzedaży - dotyczą sprzedawanych wyrobów i obejmują: koszty opakowania, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia, reklamy oraz podatek akcyzowy od wyrobów;

6. koszty działalności pomocniczej- koszty wydziałów: remontowego, transportowego, kotłowni oraz jednostek bytowych i socjalnych: stołówki, hotelu robotniczego, domu wczasowego.


Dodawanie kosztów w aplikacji Infakt.pl

Księgowanie kosztów – czy może być ciekawe i przyjemne?

Tak! Kwestią, która w trakcie księgowania i klasyfikacji kosztów wymaga sporej uwagi, jest umiejętne przyporządkowanie danego kosztu do odpowiedniej kategorii. I tutaj właśnie kluczową rolę zaczyna odgrywać sposób, w jaki program księgowy prowadzi nas przez ten proces. Klasyfikacja kosztów może stać się trudnym zadaniem, a może być przyjemną analityczną łamigłówką. Decyduje o tym rodzaj i przystępność aplikacji, którą wykorzystujemy do księgowania.

Aplikacja internetowa Infakt pozwala w sposób najłatwiejszy z dostępnych na rynku zaklasyfikować koszty szybko, skutecznie i przede wszystkim – poprawnie! Jak? To proste! Po wejściu w aplikację, wybieramy zakładkę Koszty, następnie ponownie Koszty. Zauważmy listę kategorii kosztowych, która pojawia się po prawej.

Przegląd kosztów w Infakt.plPrzegląd kosztów w Infakt.pl

Jesteśmy ciekawi, jakie koszty zaklasyfikujemy np. w grupę kosztów firmy? Nic prostszego! Kliknijmy w ten dział, a dowiemy się, co należy do danych kosztów:

Koszty w Infakt.plKoszty w Infakt.pl

Skorzystajmy z opcji Pokaż opis

Koszty w Infakt

Teraz nie mamy już wątpliwości. W tak prosty sposób możemy przeanalizować zawartość klasyfikacyjną wszystkich kosztów z następujących kategorii zawartych w programie Infakt:

 • Koszty firmy
 • Opłaty za media
 • Zakup towarów i materiałów
 • Inne koszty
 • Koszty paliwa
 • Koszty leasingu
 • Koszty pojazdu

O prostocie działania aplikacji przekonać można się od razu, rejestrując się przy użyciu jedynie adresu mailowego na stronie internetowej Infakt.pl.

Data modyfikacji:2012-11-07

Najważniejsze funkcje programu

Oto podstawowe możliwości programu do księgowości:

 • Wystawianie faktur

  Masz dostęp w cenie usługi do pełnej wersji
  programu do fakturowania.

 • Dodawanie kosztów firmowych

  Za pomocą aplikacji możesz dodawać wszystkie rodzaje kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 • Generowanie KPiR, deklaracji podatkowych i rejestrów VAT

  Na podstawie przychodów i kosztów w automatyczny sposób aplikacja automatycznie generuje niezbędne dokumenty księgowe.

 • Sprawdzanie kwot podatków i składek ZUS

  Aplikacja w sposób automatyczny wylicza kwoty do zapłacenia podatku dochodowego, VAT oraz podaje wysokość składek ZUS.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Program do księgowości przeznaczony jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych korzystających z KPiR, które chcą samodzielnie prowadzić swoją księgowość.

Z naszych usług najczęściej korzystają osoby, pracujące w takich branżach jak:

 • Reklama Graficy, kreatywni, marketerzy
 • Prawo Radcy prawni, adwokaci, notariusze
 • IT Programiści, informatycy, PM
 • Pozostałe Jednoosobowe działalności gospodarcze, KPiR