Duplikat faktury - wzór

Jeśli nabywca zgubił lub zniszczył fakturę, może zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie duplikatu faktury. Duplikat wystawia się również, jeśli faktura nigdy do nabywcy nie dotarła. Należy pamiętać, że sprzedawca nie może odmówić nabywcy wystawienia duplikatu faktury. Warto wiedzieć na jakich zasadach tworzyć wzór duplikatu faktury, czyli jak i kiedy sporządzić taki dokument.

Istnieją przepisy regulujące zasady dotyczące duplikatów faktur, a konkretnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. Mówi ono, że duplikat faktury wystawia się:

  • w przypadku, gdy oryginał faktury zaginie bądź ulegnie zniszczeniu,
  • na wniosek nabywcy,
  • zgodnie z danymi zawartymi w kopii faktury pierwotnej,
  • zawierając w niej wyraz „DUPLIKAT”,
  • wskazując datę wystawienia duplikatu,
  • w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

Podatnicy są obowiązani przechowywać faktury oraz faktury korygujące, a także duplikaty tych dokumentów dopóki zobowiązanie podatkowe nie zostanie przedawnione. Kopię wystawionego dla odbiorcy duplikatu faktury można dołączyć do kopii faktury pierwotnej. Wystawienie duplikatu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi skutkami prawnymi, czy księgowymi.

Wystawienie duplikatu jest czynnością banalnie prostą w momencie, gdy podatnik korzysta z oprogramowania służącemu ewidencji sprzedaży oraz wystawianiu faktur. Większość programów posiada opcję wydruku duplikatu wystawianych faktur.

W przypadku, gdy wystawiamy fakturę ręcznie, na naszym wzorze wystarczy nanieść oznaczenie „DUPLIKAT” oraz datę wystawienia duplikatu faktury. Z kolei programy do fakturowania przy opcji wydruku wymagają jedynie zaznaczenia odpowiedniej opcji. Jedną z najwygodniejszych opcji są platformy internetowe służące do wystawiania faktur. Daje to możliwość sporządzenia dokumentu w każdym czasie i w każdym miejscu. Wystarczy łącze internetowe.

Do aplikacji takich należy inFakt.pl Wystawiając faktury za jego pomocą, mamy do nich dostęp na każdym komputerze, wraz z możliwością wystawiania faktur, korekt, czy duplikatów faktur, kiedy tylko tego potrzebujemy. Tak naprawdę posiadanie wzoru duplikatu faktury do samodzielnego uzupełnienia nie jest potrzebne, ponieważ dokumenty generują się automatycznie, na podstawie podanych informacji.

W inFakt.pl w zakładce Faktury wystarczy wybrać odpowiednią fakturę, do której chcemy sporządzić duplikat i po wyborze odpowiedniej opcji wydrukować dokument.

duplikat faktury wzór

Program automatycznie generuje nam gotowy duplikat faktury:

duplikat faktury wzór 2

Zobacz również

Faktura VAT uproszczona

Faktura uproszczona jest dokumentem sprzedaży pozbawionym niektórych danych, jakie są ujmowane w standardowym dokumencie

Nota wewnętrzna - wzór

Faktura wewnętrzna jest dokumentem, który do końca 2012 roku służył w celu rozliczania m

Faktura rr

Faktura RR jest nietypowym dokumentem księgowym, ponieważ do jej wystawienia zobowiązany jest kupujący

Europejska faktura VAT

Coraz więcej polskich przedsiębiorców nawiązuje kontakty biznesowe z kontrahentami zagranicznymi z Unii Europejskiej

Faktura kosztowa

Faktura kosztowa to dokument wystawiony na towary i usługi, które są nabywane w celu uzyskania przychodów przez przedsiębiorstwo

pokaż więcej tematów

Faktura uproszczona wzór

Fakturę uproszczoną można wystawić dla udokumentowania transakcji o wartości nieprzekraczającej kwoty 450 zł lub 100 euro

Faktury elektroniczne

Faktury elektroniczne w niczym nie ustępują papierowym, a nawet przewyższają klasyczne dokumenty pod wieloma względami

E-faktury

Zaledwie 10% polskich przedsiębiorców wystawia e-faktury, a to rozwiązanie pod wieloma względami góruje nad dokumentami w wersji papierowej

Faktura VAT 2013

Przepisy nakazują przedsiębiorcom odpowiednio dokumentować sprzedaż

Faktura kosztowa

Faktura kosztowa to dokument wystawiony na towary i usługi, które są nabywane w celu uzyskania przychodów przez przedsiębiorstwo

Faktura rr wzór

W sytuacji, gdy podatnik VAT czynny dokonuje zakupu towarów lub usług od rolnika ryczałtowego, wystawia fakturę VAT RR

faktura zagraniczna

  Faktura zagraniczna, zarówno ta wystawiana przez nas jak i otrzymywana od naszych zagranicznych kontrahentów posiada pewne cechy wspólne