Druk rachunku uproszczonego do pobrania

Przez szereg lat druk rachunku uproszczonego do pobrania był poszukiwany przez sporo firm zwolnionych z VAT. Obecnie jednak wszyscy przedsiębiorcy zobligowani sa do wystawiania faktur. Ten przepis obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. dotyczy również firm zwolnionych z VAT.

DRUK RACHUNKU UPROSZCZONEGO DO POBRANIA – JAKIE ELEMENTY?


Druk rachunku, który przez szereg lat zobowiązani byli wystawiać przedsiębiorcy zwolnieni z VAT musiał zawierać konkretny zestaw elementów. Wśród nich znajdowały się m.in.:

 • określenie stron transakcji (nazwy, imiona i nazwiska oraz adresy),

 • data wystawienia dokumentu,

 • kolejny numer rachunku,

 • charakterystyka przedmiotu transakcji, tj. rodzaj i ilość towarów/usług wraz z cenami jednostkowymi,

 • całkowita należność sformułowana cyfrowo i słownie.

Przedsiębiorca zwolniony z VAT musiał wystawić rachunek na żądanie nabywcy. Jeśli takie żądanie pojawiło się jeszcze przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi – rachunek należało wystawić w ciągu 7 dni. Natomiast, kiedy prośba o rachunek pojawiła się już po wydaniu towaru lub usługi to sprzedawca miał obowiązek wystawić odpowiedni dokument do 7 dni od pojawienia się takiej prośby.

Chcesz wystawiać w pełni zgodne z przepisami faktury „zw” (dawne rachunki)? Wypełnij poniższy formularz i dołącz do inFaktu. Z nami nie musisz się martwić zmianami w rachunkach.

KIEDY FIRMA ZWOLNIONA Z VAT WYSTAWIA FAKTURĘ?


Zmiany w przepisach, które pojawiły się na początku 2014 r. sprawiły, że obecnie wszyscy przedsiębiorcy muszą wystawiać faktury. Niezależnie od tego czy są zwolnieni z VAT czy też nie. Zmianie nie uległa za to zasada zgodnie, z którą mają one obowiązek wystawienia dokumentu poświadczającego sprzedaż jedynie na życzenie klienta.

Nie jest tu istotne czy jest nim inna firma czy osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Jeśli wyrazi chęć otrzymania dokumentu przedsiębiorca musi to zrobić. Fakturę na żądanie nabywcy wystawia się w terminie do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub otrzymano zapłatę (całość lub część). Jeśli żądanie faktury pojawi się po tym czasie, to nie trzeba jej już wystawiać.


Przykład faktury „zw” wygenerowanej w inFakt.pl


WYSTAWIAJ FAKTURY „ZW” W INFAKCIE


Druk rachunku uproszczonego do pobrania dotyczy już niewielkiego grona podmiotów. Aktualnie konieczne jest wystawianie faktur "zw". Jak to robić? Żeby prawidłowo wystawiać faktury „zw” (dawne rachunki) wystarczy skorzystać z Programu do Fakturowania inFakt.pl. Dzięki aplikacji cały proces przebiega szybko i sprawnie. Nie trzeba poszukiwać w zasobach Internetu żadnego wzoru. Jak w inFakcie wystawić fakturę „zw”?

W tym celu wystarczy zaznaczyć „stawkę zw” w momencie wystawiania nowej faktury, a następnie wybrać rodzaj sprzedaży z listy. Dzięki temu podstawa prawna zwolnienia uzupełni się sama! W aplikacji znajdują się wszystkie dostępne w przepisach podstawy zwolnienia z VAT – po wyborze konkretnej program umieści ją na fakturze.

W inFakcie nie trzeba znać pełnych danych swojego klienta. Trzeba jedynie podać NIP, a dane pobiorą się automatycznie z bazy GUS. Kontrahent, któremu użytkownik wystawił fakturę jest zapamiętywany na jego koncie. Wystawiając dokument wystarczy jedynie wybrać klienta z listy.

Co więcej program automatyzuje procesy wystawiania dokumentów w kolejnych miesiącach. Sporządzoną fakturę użytkownik może zapisać w systemie, wydrukować lub wygenerować plik PDF, a następnie wysłać do klienta e-mailem wprost z inFaktu.

Żeby skorzystać z możliwości jakie oferuje Program do Fakturowania wystarczy założyć darmowe konto. Pozwala to na wystawienie do 3 faktur miesięcznie bez żadnych opłat. Wypełnij poniższy formularz i dołącz do grona przeszło 320 tys. przedsiębiorców, którzy już zaufali inFakt.pl. 

Data modyfikacji:2014-10-27

Od 2008 roku wspólnie z zespołem zmienia rynek usług księgowych tak jak kilka lat temu rynek usług bankowych zmienił mBank.


Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: