Druk rachunku uproszczonego

Wystawianie rachunków za wykonaną usługę lub dokonaną sprzedaż to rutynowa czynność, którą przepisy prawne nakładają na podatników prowadzących działalność gospodarczą. Rachunek należy rozumieć jako dokument potwierdzający poniesienia kosztu (np. zakupu oprogramowania dla firmy) albo osiągnięcia przychodu (sprzedaż towaru lub usługi) przez przedsiębiorcę.

Z osiągnięciem przychodu wiąże się obowiązek wystawienie rachunku , który odbywa się m.in. na żądanie kupującego lub usługobiorcy. Przedsiębiorca przy wystawianiu rachunku ma do wyboru kilka możliwości. Może przygotować rachunek uproszczony we własnym zakresie.

Do tego celu może posłużyć się popularnymi aplikacjami do edytowania tekstów lub zarządzania danymi liczbowymi, może też odręcznie wystawić odpowiedni dokument na kartce papieru. Jest to rozwiązanie darmowe, ale obarczone pewnymi niedogodnościami.

Należy pamiętać, że rachunek zawiera określony przepisami zakres informacji, który powinien znaleźć się na gotowym dokumencie. Stosowne informacje określono w rozporządzeniu ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. nr 165, poz. 1373).

Poprawnie wystawiony dokument powinien zawierać co najmniej informacje o imieniu i nazwisku (nazwie albo firmie) oraz adresach sprzedawcy i kupującego lub wykonawcy i odbiorcy usługi, dacie wystawienia i kolejnym numerze rachunku, określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług wraz z ich cenami jednostkowymi, a także informacje o ogólnej sumie należności (liczbowo i słownie).

Rozwiązania dla nowoczesnego przedsiębiorcy

Dziś trudno sobie wyobrazić nowoczesnego przedsiębiorcę, który wystawia rachunek wypełniając go każdorazowo od podstaw. Dopuszczalnym rozwiązaniem jest zakup gotowych druków w specjalistycznym sklepie - jest to rozwiązanie szybsze, ale nadal wiąże się z każdorazowym wypełnianiem np. danych stałego klienta przedsiębiorcy.

O wiele bardziej interesującym rozwiązaniem jest korzystanie z aplikacji do wystawiania rachunków online. Tego rodzaju narzędzia przedstawiają dla swoich użytkowników szereg zalet. Rozpatrzymy przydatność aplikacji do wystawiania rachunków w sieci na przykładzie produktu poRachunek.pl.

Druk rachunku uproszczonego w poRachunku

Porachunek to intuicyjny w użyciu program do wystawianie rachunków przeznaczony dla firm, które nie są czynnymi podatnikami VAT i które za sprzedane towary lub wykonane usługi rozliczają się za pomocą rachunku. Jest narzędziem polecanym w szczególności przedstawicielom wolnych zawodów (np. lekarzom), fundacjom, stowarzyszeniom, firmom świadczącym usługi językowe.

Aplikacja dostępna jest online, aby z niej korzystać potrzebujemy tylko komputera z dostępem do Internetu. Program można wyświetlić w najpopularniejszych na rynku przeglądarkach internetowych: Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, Firefox, Safari, Chrome, Opera.

Wystawienie rachunku w aplikacji nie sprawi trudności nikomu a zajmie jedynie chwilę. Po zalogowaniu do aplikacji i wybraniu klienta, terminu, dodajemy towar lub usługę a następnie wpisujemy jej wartość.

Przejrzyście rozplanowane polecenia i elementy sprawiają, że wypełnienie pozostałych części dokumentu nie będzie stanowić dla przedsiębiorcy kłopotu. Przed wydrukowaniem rachunku, w „Ustawieniach”, użytkownik może dodatkowo spersonalizować swoje rachunki, np. wybierając jedną z wersji kolorystycznych.

Zalet programu jest więcej:

Szybkość wystawiania i druku rachunków

 Rachunek można wystawić już w ciągu 30 sekund, a następnie wydrukować, zapisać w formacie pdf lub bezpośrednio wysłać e-mailem przyspieszając w ten sposób otrzymanie płatności za wykonane usługi/sprzedane towary.

Zapamiętywanie klientów/produktów/usług

Dane klienta zostają zapamiętane na koncie użytkownika po uprzednim wprowadzeniu ich do aplikacji. Natomiast po zapisaniu najczęściej sprzedawanych towarów/usług przy kolejnym wystawianiu rachunku, program podpowie zapisane produkty w momencie wpisania pierwszej litery ich nazwy.

Oszczędność czasu dzięki zdefiniowanym rachunkom

Po zdefiniowaniu rachunku z danymi produktu/usługi, ceną oraz z/bez nazwy klienta wystarczy w kolejnych okresach zatwierdzać wystawianie rachunków.

Możliwość darmowego korzystania z programu

Przedsiębiorcy pragnący zapoznać się z działaniem aplikacji mogą teraz zupełnie za darmo przekonać się o funkcjonalności programu. W tym celu wystarczy założyć konto w porachunek.pl. Rejestracja trwa zaledwie kilka sekund.

Data modyfikacji:2014-01-15

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

  • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

  • Po wpisaniu NIP-u klienta
    dane uzupełnią się same.

  • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
    i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

  • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: