Druk rachunku dla zwolnionych z vat

 Podatek vat to kwota, jaka doliczana jest do wszystkich towarów i usług podlegających dalszemu obrotowi na rynku. Stanowi procentowy udział od ceny danego dobra z naliczoną marżą przedsiębiorcy. Poszczególne dobra konsumpcyjne podlegają innym stawką podatku, które w Polsce najczęściej wynoszą 8 lub 23 % (stawka ta wzrosła od stycznia 2011 roku o 1 procent w porównaniu do lat poprzednich).

Niektóre podmioty gospodarcze zwolnione są z owego podatku, co szczegółowo wskazują stosowne przepisy. Niektóre firmy rozliczają się na podstawie tak zwanego, vatu zerowego i choć nie są one całkowicie zwolnione z obowiązku wnoszenia tej opłaty to dokumenty sprzedaży dla nich sporządzane muszą być z pominięciem kwestii podatku. Ten sam rodzaj formularza przysługuję kontrahentom zagranicznym wyłączeniem państw należących do grona członków Unii Europejskiej. Oczywiście nie każdy taki klient może zostać zwolniony z obowiązku podatkowego, lecz dotyczy to tylko wyselekcjonowanej grupy. Dokumenty sprzedaży dla obu podmiotów wystawiane są na odpowiednio wykonanych do tego drukach, które najszybciej zdobyć można poprzez pobranie ich z internetu.

 Druk rachunku dla zwolnionych z vat oraz taka sama faktura mają inny schemat formularza niż ten, jaki wykorzystywany jest dla pozostałych klientów. Różnica polega na podliczaniu należności, która w tym wypadku wyrażana jest w postaci netto, a więc nie uwzględnia ona stawki podatku vat. Taki druk zawierać musi także stosowne adnotacje wyjaśniające przyczynę zaistnienia takiego stanu rzeczy.

Zobacz również

Darmowy druk rachunek

Poszukujesz bezpłatnego wzoru rachunku, by uniknąć ręcznego, żmudnego wypełniania papierowych druków? W internecie możesz pobrać za darmo szablon pozwalający wystawić rachunek za pomocą jednego z programów „biurowych”, wchodzących w skład pakietu Office lub Openoffice

pokaż więcej tematów

Darmowe druki rachunek dla nievatowca

 Oszczędności w każdej możliwej sferze są tym, z czym musi niestety zmierzyć się każdy początkujący przedsiębiorca, bo przecież chodzi o to, by bilans sprzedaży był korzystniejszy niż zakupów – innymi słowy zyski nie mogą być pożerane przez narastające koszty

Druki firmowe rachunek

 Wprawdzie nie wygląd świadczy o człowieku, jak głosi popularne przysłowie, ale w przypadku działań wizerunkowych związanych z aktywnością biznesową ważny jest każdy detal

E-druki rachunek

 Prawdopodobnie jeszcze kilkanaście, a nawet kilka lat temu niewiele osób przypuszczało, że technologie internetowe staną się aż tak nieodłącznym elementem naszego życia

Druk interaktywny rachunek

 Druk interaktywny rachunek zaawansowany technologicznie jest możliwy do wykorzystania tylko przez osoby zrejestrowanie w serwisie

Druk rachunek dla nie vatowców

 Druk rachunek dla nie vatowców, to przeznaczony dla osób rozliczających się w formie ryczałtu formularz gotowy do pracy