Druk rachunku dla zwolnionych z vat

 Podatek vat to kwota, jaka doliczana jest do wszystkich towarów i usług podlegających dalszemu obrotowi na rynku. Stanowi procentowy udział od ceny danego dobra z naliczoną marżą przedsiębiorcy. Poszczególne dobra konsumpcyjne podlegają innym stawką podatku, które w Polsce najczęściej wynoszą 8 lub 23 % (stawka ta wzrosła od stycznia 2011 roku o 1 procent w porównaniu do lat poprzednich).

Niektóre podmioty gospodarcze zwolnione są z owego podatku, co szczegółowo wskazują stosowne przepisy. Niektóre firmy rozliczają się na podstawie tak zwanego, vatu zerowego i choć nie są one całkowicie zwolnione z obowiązku wnoszenia tej opłaty to dokumenty sprzedaży dla nich sporządzane muszą być z pominięciem kwestii podatku. Ten sam rodzaj formularza przysługuję kontrahentom zagranicznym wyłączeniem państw należących do grona członków Unii Europejskiej. Oczywiście nie każdy taki klient może zostać zwolniony z obowiązku podatkowego, lecz dotyczy to tylko wyselekcjonowanej grupy. Dokumenty sprzedaży dla obu podmiotów wystawiane są na odpowiednio wykonanych do tego drukach, które najszybciej zdobyć można poprzez pobranie ich z internetu.

 Druk rachunku dla zwolnionych z vat oraz taka sama faktura mają inny schemat formularza niż ten, jaki wykorzystywany jest dla pozostałych klientów. Różnica polega na podliczaniu należności, która w tym wypadku wyrażana jest w postaci netto, a więc nie uwzględnia ona stawki podatku vat. Taki druk zawierać musi także stosowne adnotacje wyjaśniające przyczynę zaistnienia takiego stanu rzeczy.

Data modyfikacji: 2014-01-15

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak:

 • IT
 • Transport
 • Reklama
 • Prawo
 • Medycyna
 • Ubezpieczenia