Druk Faktury Korygującej

Przy wystawianiu faktury popełniłeś błąd? Nie bagatelizuj tego! Z błędnie wystawionymi dokumentami wiążą się konsekwencje podatkowe. Co zrobić w takiej sytuacji? Wystaw fakturę korygującą.

 

Faktura korygująca – co powinna zawierać.

Faktura korygująca jest dokumentem księgowym, dlatego należy zadbać o to, aby zawierała podstawowe informacje określone w Ustawie. Oprócz elementów, jakie znajdują się na zwykłej fakturze VAT, faktura korygująca powinna zawierać informacje dotyczące rozróżnienia stawek i ilości towarów/usług przed i po korekcie:

 • ilość towaru ( przed i po korekcie)
 • cenę netto( przed i po korekcie)

Jak wystawić fakturę korygującą z inFakt?

Zamiast wypisywać gotowe druki faktury korygującej, lub wypełniać szablony w excelu czy wordzie skorzystaj z aplikacji inFakt. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze wystawienie faktury korygującej zajmie tylko chwilę. Dodatkowo jeśli korekta dotyczy wystawionego wcześniej w aplikacji dokumentu, większość danych uzupełnia się automatycznie. Uzupełniasz jedynie część dotyczącą ilości „po korekcie”.

Faktura korygująca wzórPrzykład wygenerowanej w Infakt.pl faktury korygującej

W rzeczywistości gospodarczej zdarzają się różne sytuacje, które powodują, że wartość wcześniej dokonanej sprzedaży ulega zmianie.

Przykładem takich sytuacji jest m.in. udzielenie rabatów po dokonaniu sprzedaży bądź zwrot towarów przez nabywcę. Inną grupą zdarzeń powodujących konieczność zmiany wartości sprzedaży są błędy rachunkowe popełnione przy wystawianiu faktur VAT lub spowodowane zastosowaniem nieprawidłowych stawek podatku. Dokumentem, który pozwala uwzględnić te zdarzenia i doprowadzić kwoty sprzedaży i podatków do właściwych wartości jest faktura korygująca.

W jakich przypadkach wystawia się fakturę korygującą?

Ustawodawca wymienił kilka przypadków, w których należy wystawić fakturę korygującą. Są to następujące sytuacje:


Wystawianie faktury w InFakt.pl
 • udzielenie rabatów po wystawieniu faktury,
 • zwrot sprzedawcy towarów,
 • zwrot nabywcy kwot nienależnych,
 • zwrot nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu,
 • podwyższenie ceny po wystawieniu faktury,
 • pomyłka w cenie, stawce lub kwocie podatku,
 • pomyłka w jakiejkolwiek innej niż wyżej wymienione pozycji faktury.

Co powinna zawierać faktura korygująca?

Faktura korygująca powinna być oznaczona słowami FAKTURA KORYGUJĄCA lub KOREKTA. Podobnie jak w przypadku faktur VAT, przepisy podatkowe określają podstawowe elementy, jakie powinny znaleźć się na fakturach korygujących. W zależności od przyczyn wystawienia faktury korygującej, mogą się one nieco różnić, ale niektóre z nich są wspólne. Są to:

 • numer kolejny oraz data jej wystawienia
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, w tym dane nabywcy i sprzedawcy wraz z ich numerami identyfikacji podatkowej (NIP) oraz dane dotyczące korygowanej faktury, takie jak jej numer, data sprzedaży i wystawienia
Faktura korygująca onlinePanel edycji faktury korygującej w Infakt.pl

Dalsza część faktury korygującej, odnosząca się do przyczyn korekty i korygowanych wartości, powinna zawierać następujące informacje:

 • w przypadku udzielenia rabatów - nazwę towarów lub usług objętych rabatem, a także kwotę i rodzaj udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku VAT
 • w przypadku podwyższenia ceny – nazwę towarów lub usług objętych podwyżką ceny, a także kwotę podwyższenia ceny netto (bez podatku VAT) i kwotę podwyższenia podatku VAT
 • w przypadku pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku – kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w prawidłowej wysokości
Faktura korygująca wzórPrzykład wygenerowanej w Infakt.pl faktury korygującej

W przypadku pomyłek niedotyczących ceny, stawki czy kwoty podatku, należy wykazać treść korygowaną oraz treść prawidłową (np. posługując się formułką „jest…powinno być…”). Taka korekta, dotycząca np. błędnego adresu kontrahenta lub braku NIP, ma wartość zerową, ponieważ kwoty sprzedaży netto czy podatku VAT przed i po korekcie pozostają takie same.

Z tego też powodu, w przeciwieństwie do przypadków wypunktowanych powyżej, nie podlega ona księgowaniu, ponieważ żadne wartości liczbowe nie uległy zmianie, należy ją jedynie podpiąć pod fakturę pierwotną, która w ten sposób została sprostowana.

Kiedy można wystawić „zbiorczą” fakturę korygującą?

W 2011, w wyniku zmiany przepisów, wprowadzono możliwość wystawienia jednej faktury korygującej dotyczącej wielu faktur sprzedaży. Dotyczy to dosyć często spotykanej praktyki udzielania rabatów do wszystkich sprzedaży z danego okresu, w którym przekroczone zostały pewne ustalone między stronami pułapy obrotów. W ten sposób ustawodawca rozwiązał częsty problem polegający na tym jaki dokument należy wystawić na potwierdzenie udzielonego rabatu i która strona ma to zrobić. Faktura korygująca dotycząca udzielenia rabatu do wszystkich dostaw towarów lub usług dla jednego odbiorcy w danym okresie powinna zawierać co najmniej:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia
 • dane nabywcy i odbiorcy wraz z ich numerami identyfikacji podatkowej (NIP)
 • okres, którego dotyczy udzielany rabat
 • kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku VAT

Kto wystawia fakturę korygującą a kto notę korygującą?

W przypadku pojawienia się błędów na fakturach VAT, przedsiębiorców często nurtuje jeszcze jeden problem: kiedy wystawia się fakturę korygującą, a kiedy notę korygującą? Zasada jest prosta - fakturę korygującą wystawia tylko i wyłącznie wystawca „pierwotnej” faktury sprzedaży i może w ten sposób skorygować prawie każdą pozycję faktury. Notę korygującą może wystawić tylko nabywca faktury sprzedaży, jeśli stwierdzi w niej pomyłki inne niż dotyczące cen, wartości sprzedaży, stawek podatku i kwot podatku. Notą korygującą nabywca faktury może np. skorygować błędnie wpisany numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo swoje dane adresowe.

Korygowanie faktur z inFakt.pl

Wystawianie faktur korygującym zwykle nie jest czynnością wykonywaną każdego dnia, jednak każdy przedsiębiorca musi się liczyć z możliwością popełnia błędu na wystawianej fakturze. Aby zaoszczędzić sobie stresu i czasu, związanego z pospiesznym wyszukiwaniem informacji jak taką korektę sporządzić, najlepiej jest już zawczasu uzbroić się w dobry program do wystawiania faktur, który będzie zawierał też formularze faktur korygujących.

Z aplikacją inFakt.pl to zadanie jest bardzo proste, znajdziesz tu wiele różnych dokumentów stosowanych w procesie sprzedaży, a program krok po kroku pomoże Ci wypełnić odpowiedni formularz. Skorzystaj z aplikacji inFakt.pl i nie daj się zaskoczyć.

Data modyfikacji:2012-04-30

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: