Deklaracja VAT-7

Deklaracja VAT-7 jest formularzem, który służy przedsiębiorcom do okresowego obliczania kwoty VAT do zapłaty lub zwrotu. Ten dokument należy składać w urzędzie skarbowym regularnie, co miesiąc. Jakie zasady się do niego odnoszą?

Jakich przedsiębiorców obowiązuje deklaracja VAT-7?

Obowiązek składania deklaracji VAT dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT. Rodzaj konkretnego formularza zależy od tego, w jakich okresach rozliczany jest podatek VAT. Przedsiębiorcy mogą rozliczać VAT:
  • miesięcznie – wówczas składają deklarację VAT-7,
  • kwartalnie – wówczas składają deklarację VAT-7K (jeśli mają status małego podatnika).
Istnieje także deklaracja VAT-7D, którą składa się co kwartał, ale wówczas VAT opłaca się co miesiąc. Opisana sytuacja dotyczy firm, które nie mają statusu małego podatnika.

W jakim terminie należy złożyć deklarację VAT-7?

Jak było wspominane z podatkiem VAT wiąże się konieczność składania prawidłowych deklaracji za każdy rozliczany okres. Z deklaracji wynika bowiem kwota podatku do zapłaty (lub do zwrotu). W myśl przepisów VAT-7 należy złożyć do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli jednak ostateczny termin przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się kolejny dzień roboczy.

Oprócz tego, przy składaniu deklaracji istotny jest moment pisma, nie zaś jego doręczenia do organu podatkowego. Należy przy tym pamiętać, że niezłożenie deklaracji w terminie może zostać potraktowane przez urząd jako wykroczenie. Zwłaszcza w sytuacji, gdy wiąże się jednocześnie z zaległością dotyczącą zapłaty podatku.

Sposoby złożenia VAT-7

Deklaracja VAT-7, jak obecnie większość pism, może być złożona w różnoraki sposób. Przedsiębiorca ma możliwość dostarczenia formularza:
  • osobiście w urzędzie bądź przez wyznaczonego pełnomocnika,
  • poprzez nadanie pisma w placówce pocztowej bądź wysłanie go w inny sposób,
  • w formie elektronicznej przez Internet.
W przypadku trzeciej opcji nie jest wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Aby złożyć deklarację VAT-7 droga elektroniczną wystarczy pobrać odpowiedni druk oraz powiązane z nim aplikacje ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. Formularz VAT-7 zawiera zarówno dane standardowe, jak np. okres rozliczeniowy, właściwy urząd, czy informacje na temat podatnika, jak również informacje charakterystyczne dla potrzeb podatku VAT, z których wynika kwota do zapłaty lub do zwrotu.

Generuj VAT-7 w inFakcie

Chcesz szybko utworzyć VAT-7 i rozliczyć VAT? Jest na to prosty sposób. Wystarczy, że skorzystasz z inFakt.pl, który pozwala na szybkie sporządzenie VAT-7. W rozliczanym okresie wystawia się faktury przychodowe i dodaje koszty, a deklaracja generuje się sama na tej podstawie. Tak przygotowany dokument można wydrukować, a następnie złożyć w urzędzie skarbowym na jeden ze wspominanych wcześniej sposobów. Jednocześnie aplikacja tworzy rejestry VAT sprzedaży i zakupów – także w plikach PDF.

Najlepiej przetestować inFakt samodzielnie. Do tego służy 30-dniowe darmowe konto, które możesz założyć w każdej chwili. Dzięki temu przekonasz się, że aplikacja naprawdę ułatwia wiele kwestii związanych z firmową dokumentacją. Sprawdź już dziś i dołącz do grona prawie 300 tys. przedsiębiorców, którzy zaufali inFaktowi.

Autor: Paweł Piejko

Zobacz również

VAT-7K

Deklaracja VAT-7K służy do okresowego obliczania podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku

VAT 7 formularz

Złożenie formularza VAT-7 jest jedynym z podstawowych obowiązków przedsiębiorców rozliczających podatek VAT w okresach miesięcznych

pokaż więcej tematów

Druk VAT 7

Podatek VAT należy do grupy podatków, które w polskim prawie ulegają bardzo częstym modyfikacjom

VAT 7 do wypełnienia

Dokonywanie terminowych wpłat podatku od towarów i usług nie jest jedynym obowiązkiem ciążącym na czynnych podatnikach VAT

VAT 7 druk

Przedsiębiorcy rozliczający VAT miesięcznie muszą co miesiąc składać w urzędzie skarbowym deklarację VAT-7

VAT 7 excel

Prowadzenie własnej działalności to marzenie wielu osób

Zwrot VAT

Dzięki zmianom w przepisach podatkowych, zwrot VAT może być dla firmy formą pomostowego finansowania lub pomóc w spłacie kredytu