Data wystawienia faktury a rozliczenie VAT

 Wielu przedsiębiorców ma niesamowite problemy związane z rozliczaniem podatku VAT z faktury. Weźmy na przykład pod uwagę taką sytuację. Faktura, która dokumentuje sprzedaż towarów, została wystawiona dnia 2 kwietnia 2011 r. Na wielu tego typu dokumentach data sprzedaży jest identyczna, jak data wystawienia dokumentu. W tym jednak przypadku data dokonania sprzedaży została wskazana kilka dni wcześniej, mianowicie na dzień 31 marzec br. Jak w takiej sytuacji powinno się rozliczyć podatek VAT należny z tej faktury? Czy przedsiębiorca może go rozliczyć w kwietniu, czy raczej winien on zostać uwzględniony już w rozliczeniach marcowych?

Przepisy, który obowiązują w naszym kraju, zgodnie twierdzą, iż obowiązek podatkowy przy dostawie towarów czy świadczeniu usług powstaje z chwilą wykonania usługi. Taką treść przedstawia między innymi art. 19 ust. 1 ustawy o VAT. W sytuacji, kiedy sprzedaż towaru lub wykonanie usługi muszą zostać potwierdzone fakturą, to sytuacja trochę się zmienia. Wówczas to obowiązek podatkowy powstaje z momentem, w którym dochodzi do wystawienia faktury. Nie może to jednak nastąpić później, niż w 7 dniu, oczywiście licząc od dnia wydania towaru lub wykonania tejże usługi. Taki nakaz nakłada na przedsiębiorców właśnie art. 19 ust. 4 ustawy o VAT.

Można zatem powiedzieć, iż ten ostatni zapis pozwala przedsiębiorcom w naprawdę wielu przypadkach po prostu przesuwać konieczność wywiązania się z obowiązku podatkowego od konkretnej transakcji praktycznie o cały miesiąc, a w niektórych to nawet o kwartał (jeśli przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie). Odpowiedź na zadane wcześniej pytanie jest zatem taka, że jeśli zaistniała sytuacja, w której doszło do dokonania transakcji w ostatnich dniach miesiąca, to wówczas, nawet jeśli faktura będzie przez przedsiębiorcę wystawiona już w następnym miesiącu (max. w ciągu 7 dni) to obowiązek podatkowy powstanie dopiero z chwilą wystawienia faktury.

Data modyfikacji:2012-03-19

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

  • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

  • Po wpisaniu NIP-u klienta
    dane uzupełnią się same.

  • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
    i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

  • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: