Co to jest podatek VAT ?

VAT jest podatkiem od towarów i usług. W Polsce wprowadzono go w 1993 roku, jednocześnie zastępując nim obowiązujący to tamtego momentu podatek obrotowy. Podatek ten ma na celu bezpośrednie i niezwłoczne opodatkowanie sprzedaży, dlatego też jest pobierany w każdej fazie obrotu. Podatek VAT jest pobierany od surowca, poprzez półprodukt i na gotowym produkcie skończywszy. Nie ma stałej stawki VAT. Na każdy produkt czy usługę obowiązuje inna stawka procentowa, która jest wykazywana na fakturze bądź też paragonie. Jedną z najważniejszych cech podatku VAT., jaka przysługuje tylko i wyłącznie przedsiębiorcy, jest możliwość zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z budżetu państwa, a także prawo do potrącenia z wartości podatku. Dzięki temu przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłacenia podatku od wartości dodanej, natomiast konsument płacąc za towar czy usługę płaci cały podatek VAT. I niestety nie ma możliwości ani prawa do jego zwrotu w całości czy nawet w niewielkiej części. Podatek VAT jest jednym z najłatwiej i najskuteczniej ściąganych podatków. Wiele państw myśli o tym by zastąpić podatkiem VAT inne obowiązujące w ich krajach podatki. A dzięki temu w znaczny sposób zasilić państwowe budżety .

Zobacz również

Rejestr sprzedaży VAT

Każdy czynny podatnik podatku VAT co miesiąc lub kwartał składać we właściwym Urzędzie Skarbowym deklarację VAT 7 w celu rozliczenia podatku VAT

Rejestr zakupów VAT

Jednym z obowiązków firm będących podatnikami VAT, jest prowadzenie ewidencji księgowych, w tym ewidencji zakupu i ewidencji sprzedaży VAT

pokaż więcej tematów

Rejestr VAT

Każdy zarejestrowany, czynny podatnik VAT ma obowiązek dokonywania rejestrów VAT

Deklaracja VAT-7d

W związku z rejestracją podatnika jako czynnego podatnika VAT, tzw

Deklaracja VAT-7K

Każdy przedsiębiorca będący podatnikiem VAT musi regularnie rozliczać się z VAT-u składając w urzędzie skarbowym odpowiedni formularz

VAT 7 2011

Rozliczanie podatku VAT nakłada na przedsiębiorców wiele różnych obowiązków polegających na prowadzeniu odpowiednich ewidencji, naliczaniu podatku, składaniu deklaracji podatkowych oraz zapłacie tego podatku

VAT 7 online

Rejestracja jako podatnik VAT pozwala na oszczędności podczas dokonywania zakupów firmowych, ale wiąże się też z obowiązkami

Deklaracja VAT-7

Deklaracja VAT-7 jest formularzem, który służy przedsiębiorcom do okresowego obliczania kwoty VAT do zapłaty lub zwrotu