Co to jest obrót?

Każdy z nas chociaż raz słyszał słowo obrót. Wielu z nas zna jego definicję. Ale co wpływa na wysokość obrotu? I do czego w ogóle potrzebny, oprócz wiadomych względów, jest obrót? Obrót to kwota należna z tytułu sprzedaży, obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Należna kwota obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Kwota obrotu zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę, czyli kwotę należną towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę podatku należnego. Jeśli na poczet wykonywanej usługi, czy dostawy towaru pobrano zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę obrotem jest również kwota otrzymanych zadatków, zaliczek, przedpłat lub rat pomniejszona o przypadająca od nich kwotę podatku. Dotyczy to także zaliczek otrzymanych na dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze. Powyższe regulacje wynikają z artykułu 29 zatytułowanego „Podstawa opodatkowania- zasady ogólne” ustawy o podatku od towarów i usług, zwaną ustawą VAT-owską, która weszła w życie z dniem 7 listopada 2008 roku i obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Zobacz również

Możliwość anulowania faktury VAT.

W przypadku popełniania błędu na fakturze sporo przedsiębiorców nie wie jak się zachować – anulować taki dokument czy wprowadzić korektę? Trzeba wiedzieć, że zależy to od pewnych czynników

Fakturowanie gratisów

Dość częstą formą promocji oraz intensyfikacji sprzedaży jest dodawanie do przedmiotu głównego sprzedaży tzw

Faktura wz

Pod potocznym pojęciem faktury WZ, kryją się dwa oddzielne dokumenty księgowe

Faktura vat mp

Faktura VAT MP to dokument sprzedażowy wystawiany przez tzw

pokaż więcej tematów

Faktura proforma 2013

Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym i co najważniejsze – nie wymaga rozliczania związanych z nią podatków

Druk faktury VAT 2013

Fakturowanie jest niezbędne niemal w każdej firmie, dlatego niezwykle pomocny jest dobry program do wystawiania faktur

Faktura gotówkowa

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia jej pełnej dokumentacji, zwłaszcza jeśli chodzi o zawierane transakcje z klientami i kontrahentami

Faktura handlowa

W rozliczeniach dotyczących importu i eksportu zastosowanie znajdują różne dokumenty księgowe

Faktura np

W przypadku realizacji usług lub sprzedaży towarów w obrocie międzynarodowym, ustawa o podatku VAT przewiduje możliwość wystawienia faktury VAT z zerową stawką tego podatku

Faktura przelewowa

Faktura przelewowa jest dosyć powszechnie stosowany przez przedsiębiorców