Co to jest obrót?

Każdy z nas chociaż raz słyszał słowo obrót. Wielu z nas zna jego definicję. Ale co wpływa na wysokość obrotu? I do czego w ogóle potrzebny, oprócz wiadomych względów, jest obrót? Obrót to kwota należna z tytułu sprzedaży, obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Należna kwota obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Kwota obrotu zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę, czyli kwotę należną towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę podatku należnego. Jeśli na poczet wykonywanej usługi, czy dostawy towaru pobrano zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę obrotem jest również kwota otrzymanych zadatków, zaliczek, przedpłat lub rat pomniejszona o przypadająca od nich kwotę podatku. Dotyczy to także zaliczek otrzymanych na dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze. Powyższe regulacje wynikają z artykułu 29 zatytułowanego „Podstawa opodatkowania- zasady ogólne” ustawy o podatku od towarów i usług, zwaną ustawą VAT-owską, która weszła w życie z dniem 7 listopada 2008 roku i obowiązuje do dnia dzisiejszego. Data modyfikacji:2013-04-14

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

  • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

  • Po wpisaniu NIP-u klienta
    dane uzupełnią się same.

  • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
    i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

  • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: